Totul despre contractul de comodat auto

Totul despre contractul de comodat auto

Cu totii ne-am lovit in viata asta, din pacate, de nevoia unui imprumut. Fie ca vorbim de o suma de bani luata de la un prieten, un card de credit, o rata la masina sau un credit imobiliar. Asadar astazi va vom prezenta toate detaliile despre contractul de comodat auto.

Prin contractul de comodat auto (sau imprumutul de folosinta al unei masini), proprietarul vehiculului, care este numit comodantul, ofera gratuit, spre folosinta temporara sau permanenta, unei alte persoane (comodatarul), automobilul in cauza, cu obligatia comodatarului de a-l restitui conform contractului.

Foarte important de stiut este faptul ca prin intocmirea acestui contract nu se transmite proprietatea autoturismului ci doar folosinta acestuia. 

Contractul de comodat este singura posibilitate prin care se poate imprumuta gratuit folosinta unui vehicul, deoarece astazi folosinta vehiculului nu mai poate fi cedata prin procura cum era in trecut.

In continuare va vom prezenta actele necesarii intocmirii unui contract de comodat auto:

 

Acte necesare notar

 

- actele de identitate a ambelor parti

 

- talonul si cartea de identitate a masinii

 

- certificat fiscal eliberat de DITL (Directia Impozite si Taxe Locale)

 

- pentru autoturismul detinut de comodant prin leasing, este necesar si acordul firmei de leasing cu privire la incheierea contractului de comodat

 

- pentru persoane juridice, act constitutiv, hotarare AGA

 

Ambele parti trebuie sa se prezinte la notar cu originalul actelor de identitate. Daca una dintre partile contractului de comodata nu se poate prezenta la notariat in ziua semnarii, atat comodantul cat si comodatarul pot fi reprezentati la notar, prin procura notariala, de o alta persoana sau de cealalta parte. Imputernicirea se poate la orice notar public din Romania sau, in cazul persoanelor aflate in strainatate, la consulatul Romaniei din acea tara.

Un alt exemplu ar fi cand comodantul este casatorit si masina a fost dobandita in timpul casatoriei. In acest caz este necesara prezenta ambilor soti la semnarea contractului de comodat. 

Contractul de comodat este un contract real, gratuit si unilateral. Comodatul este considerat un unilateral deoarece naste obligatii doar pentru comodatar. 

Conform art. 2157 NCC, referitor la obligatia de restituire, contractul de comodat incheiat la notar constituie titlu executoriu, in conditiile legi, in cazul incetarii prin decesul comodatorului sau prin expirarea termenului de imprumut.

Daca nu s-a precizat in contract un termen pentru restituire, contractul de comodat constituie titlu executoriu doar atunci cand nu se prevede intrebuintarea pentru care s-a imprumutat bunul ori intrebuintarea prevazuta are caracter permanent.

 

Obiectul contractului de comodat auto

 

Contracul de comodat auto poate avea ca obiect orice autoturism, cu conditia ca vehiculul sa fie inmatriculata definitiv in Romania si imprumutarea respectivului autoturism sa fie permisa de lege (comodantul sa nu fie urmarit silit). De exemplu, masina poate fi imprumutata si trebuie specificat in contract, doar pentru a face calatorii de vacanta, pe teritoriul Romaniei si nu numai.

Autoturismul va fi descris pe baza elementelor care il definesc, cum ar fi: marca masinii, seria motorului si a sasiului, numarul de inmatriculare, culoarea, numarul de locuri, anul fabricatiei si capacitatea cilindrica a motorului.

 

Citeste si despre: ce presupune predarea leasing

 

Obligatiile comodatarului

 

Bineinteles ca odata cu imprumutul unei masini, veti fi obligat sa respectati niste reguli. Cum ar fi:

 

- sa conserve si sa pazeasca vehiculul imprumutat cu prudenta si diligenta unui bun proprietar (art. 2148 alin. 1 NCC)

 

- sa nu permita unui tert sa foloseasca masina fara aprobarea prealabila a comodantului (art. 2148 alin. 2 NCC) 

 

- sa foloseasca masina numai potrivit destinatiei determinate prin natura lui sau prin acordul partilor (art. 2148 alin. 2 NCC)

 

- sa suporte cheltuielile necesare folosintei si intretinerii masinii, nevand dreptul sa ceara restituirea lor. De exemplu: piese de schimb, carburant, schimb de ulei, schimb de filtre (art. 2151 ali. 1 NCC)

- in caz de accidente, comodatarul mai poate fi obligat, prin contract, sa il reprezinte pe comodant la orice firma de asigurari pentru despagubiri, la orice service auto pentru reparatii, suportand contravaloarea reparatiilor, precum si toate consecintele

 

- sa restituie masina comodantului la termenul stabilit

 

- orice alte obligatii asumate prin contract care nu contravin legii sau bunelor moravuri (de exemplu comodatarul poate achita asigurarea obligatorie sau rovinieta)

 

De retinut este fapul ca persoana care a imprumutat masina, adica comodatarul, poate fi obligat sa plateasca daune-interese daca nu-si indeplineste obligatiile.

 

De asemenea, daca vehiculul este furat sau dispare prin caz fortuit si comodatarul l-ar fi putut feri, comodatarul raspunde in limita sumei la care acesta va fi evaluat de catre organele in drept.

Daca vehiculul piere din culpa excesiva a comodatarului, atunci acesta din urma datoreaza o suma echivalenta cu costul autoturismului la data respectiva.

Comodatarul nu raspunde pentru pierderea ori deteriorarea vehiculului rezultata numai din folosinta in scopul careia bunul mobil i-a fost imprumutat.

Daca comodatarul foloseste vehiculul cu alta destinatie decat aceea pentru care i-a fost imprumutat sau daca prelungeste folosinta vehiculului dupa scadenta restituirii, comodatarul raspunde de deteriorarea bunului mobil, chiar daca aceasta este cauzata de o forta majora, cu exceptia cazului cand se dovedeste 100% ca deteriorarea s-ar fi produs oricum in urma acelei forte majore.

Eventualele amenzi/contraventii privind circulatia pe drumurile publice se vor plati de catre utilizatorul masinii, in cazul de fata de catre comodatar.

Obligatiile comodantului

 

Am vazut mai sus care sunt obligatiile celui ce imprumuta masina. Dar ca sa fie un contract corect, haideti sa vedem ce obligatii are si persoane ce imprumuta masina:

 

- sa nu-l impiedice pe comodatar sa foloseasca masina pana la expirarea contractului

 

- sa restituie cheltuielilor de conservare, daca acestea au caracter extraordinar, neprevazute in contract, atunci cand comodantul, instiintat in prealabil, nu s-a opus efectuarii lor ori cand, din cauza urgentei lucrarilor, acesta nu a putut fi instiintat in timp util (art. 2151 alin. 2 NCC)

 

- sa plateasca despagubiri, pentru eventualele daune provocate de viciile asunse ale bunului, vicii pe care le-a cunoscut, dar nu le-a comunicat comodatarului

 

- impozitul pe vehicul este datorat de catre proprietarul vehiculului. Comodatarul avand obligatie sa suporte doar cheltuielile necesare folosintei si intretinerii masinii, deci doar cele cu privire la dreptul de folosinta, nu si cele cu referire la dreptul de proprietate. Exista si exceptii, cand comodantul se poate intelege cu comodatarul ca acesta din urma sa plateasca si impozitul, dar asta trebuie specificat in contract

 

- asigurarea obligatorie RCA poate fi incheiata doar de catre proprietarul vehiculului, conform art. 15 din Norma ASF nr. 23/2014. Comodatarul poate incheia asigurarea RCA in numele comodantului doar cu o procura speciala in acest sens. De asemenea, comodantul il poate imputernici pe comodatar, prin procura notariala, sa il reprezinte in fata asiguratorului si pentru primirea despagubirilor

 

Citeste si despre: de ce nu este indicat sa imprumutati masina

 

Durata contractului

 

Prin contract de comodat auto, se transmite gratuit folosinta temporara sau permanenta, pe perioada nedeterminata, asupra automobilului. 

Prin urmare, nu este obligatoriu ca partile sa prevada in contract o perioada determinata, la expirarea careia comodatarul are obligatia sa restituie automobilul. Totusi, in practica, partile prefera, de obicei, sa indice un termen de valabilitate a contractului. 

Exemplu: "Contractul se incheie pe un termen de 2 ani, incepand cu data autentificarii prezentului inscris", "prezentul contract este valabil pe perioada zz.aa.aaaa - zz.ll.aaaa" sau "imprumutul se face pentru o perioada de 1 an de zile, incepand de azi, data prezentului inscris." etc.

Partile pot prelungi contractul pentru un nou termen la expirarea acestuia din urma, daca vor conveni de acord in acest sens, incheind un nou document constatator (act aditional la contract).

Daca termenul nu este convenit si contractul nu prevede intrebuintarea pentru care s-a imprumutat bunul sau intrebuintarea are un caracter permanent, comodatarul este obligat sa inapoieze bunul la cererea comodantului (art. 2155 NCC).

 

Incetarea contractului de comodat

 

Efectele contractului de comodat inceteaza prin:

 

- restituirea masinii, in stare corespunzatoare si la termenul prevazut in contract. Comodatarul poate restitui automobilul si inaintea scadentei, daca nu este prevazut altfel in contract

- reziliere, cand comodatarul a incalcat sau nu a realizat obligatiile contractuale

 

- cand comodatarul cere restituirea bunului inainte de momentul prevazut in contract (daca este prevazut), atunci cand are el insusi o nevoie urgenta si neprevazuta de bun (art. 2156 NCC). Daca termenul nu este prevazut in contract, comodatarul poate solicita oricand restituirea bunului

- denuntare unilaterala - daca partile prevad ca proprietarul poate denunta unilateral contractul de comodat;

- desfiintarea actului de comun acord.

- pierea fortuita a automobilului

- decesul comodatarului

 

De retinut faptul ca decesul comodantului nu duce la anularea contractului de comodat, ci doar prin moartea comodatarului. In cazul de deces al comodantului, mostenitorii acestuia vor mosteni proprietatea masinii.

Avantajele contractului de comodat incheiat la notar

 

Sunt doua tipuri de contract de comodat ce se pot intocmi, unul este la notar si celalalt este incheiat sub semnatura privata. Fata de contractul de comodat incheiat sub semnatura privata, cel autentificat la notariat prezinta urmatoarele avantaje, specifice actelor autentice:

- este titlu executoriu conform art. 2157 NCC, referitor la obligatia de restituire. Contractul de comodat incheiat la notariat sau printr-un inscris sub semnatura privata cu data certa (care se da tot de catre notariat) constituie titlu executoriu, in conditiile legii, in cazul incetarii prin decesul comodatarului sau prin expirarea termenului

- actul notarial tradus si apostilat este recunoscut in toate tarile semnatare ale Conventiei de la Haga (Austria, Bulgaria, Croatia, Elvetia, Franta, Germania, Grecia, Italia, Macedonia, Marea Britanie, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Turcia, Ucraina, Ungaria etc.)

- contestarea lui este mai anevoioasa, deoarece actul autentificat are autoritate publica

- in caz de pierdere a contractului de comodat, se va putea solicita un duplicat la biroul notarial la care s-a autentificat actul

- ca pentru orice fel de act autentificat, contractul de comodat incheiat la notariat angajeaza responsabilitatea notarului. Astfel, notarul public se va asigura ca partile isi manifesta vointa independent si ca sunt capabile si au discernamantul necesar sa si-o exprime. De asemenea, notarul, fiind un jurist specializat in drept civil, se va asigura ca actul are un continut clar si nu contine clauze contrare legii sau bunelor moravuri, facandu-l astfel foarte greu de contestat/anulat in instanta

 

- contractul de comodat va beneficia de forta probanta a actelor autentice, in caz de litigiu, sarcina dovezii revenind celui care-l contesta (alta deosebire importanta fata de contractul de comodat facut intre parti sub semnatura privata)

 

In concluzie, chiar daca puteti incheia contractul de comodat si sub semnatura privata, pentru motivele indicate mai sus, este recomandata forma autentica notariala.

 

 

Pretul contractului de comodat

 

Costul contractului de comodat auto este 150 lei (+tva), indiferent de valoarea masinii/autoturismului) sau a duratei pentru care se incheie contractul.

 

Costuri suplimentare pentru cazuri specifice:

 

- daca o parte solicita un exemplar suplimentar pe langa cel deja primit, va achita o taxa de 20 lei (+tva)

- cand proprietarii autovehiculului sunt soti, acestia vor achita si tariful CNARNN-Infonot pentru verificarea regimului matrimonial - 15 lei (+tva)

 

 

Informatii utile

Comodatarul se poate obliga, prin contract, sa suporte toate cheltuielile legate de autoturism, inclusiv plata primei de asigurare obligatorie sau facultativa, revizii, reparatii, rovinieta, cheltuieli de folosinta – motorina, ulei, piese de schimb etc., contravaloarea eventualelor reparatii necesare in cazul unui accident si orice alte cheltuieli care ar mai putea aparea ca urmare a utilizarii autoturismului.

Daca intentionati sa treceti granita cu un autoturism care nu va apartine, contractul de comodat nu este unul dintre documentele verificate de politia frontiera romana, insa autoritatile competente din tarile tranzitate pot efectua verificari daca au suspiciuni privind modalitatea de detinere a autovehiculului pe care il conduceti.

Pentru a verifica necesitatea unui contract de comodat intr-o astfel de situatie, este recomandat sa va interesati despre reglementarile referitoare la justificarea dreptului de a conduce un autovehicul care nu este inmatriculat pe numele conducatorului auto in tara de destinatie.

 

Citeste si despre: ce risti daca conduci cu asigurarea auto expirata

 

Sursa foto: runingtires.com, pfa.whd.ro, bundeangajat.ro, a1.ro, romaniatv.net, schultzmyers.com, aaronhall.com

Articole similare
Totul despre cum sa inchiriezi o masina

Totul despre cum sa inchiriezi o masina

Inchirierea auto este un proces care implica destui pasi si destule aspecte la care trebuie sa tii cont, pe care ti le vom prezenta in continuare.

Totul despre sistemul de evacuare

Totul despre sistemul de evacuare

Scopul marilor producatori, la inceput era sa creeze galerii de evacuare care sa fie pe cat posibil mai mici si solide.

Totul despre convertizorul de cuplu

Totul despre convertizorul de cuplu

Acestea sunt cele mai importante informatii legate de convertizorul de cuplu al unei masini.

Totul despre consumul de antigel

Totul despre consumul de antigel

Poate ati auzit la posesorii de masini mai vechi sau care au un numar foarte mare de kilometrii ca masina scoate fum alb si consuma antigel.

Totul despre lichidul de servodirectie

Totul despre lichidul de servodirectie

Servodirectia este un sistem electric sau hidraulic care ofera asistenta la directie la viteze mici.

Totul despre pompa de injectie

Totul despre pompa de injectie

In acest articol vom vorbi despre o piesa foarte complexa si foarte importanta, mai exact despre pompa de injectie.

Totul despre clapeta de acceleratie

Totul despre clapeta de acceleratie

Murdaria si depunerile din interiorul carcasei, problemele electrice, scurgerile de vid, toate reprezinta indicatori de inlocuire a clapetei de acceleratie.

Totul despre performanta AMG

Totul despre performanta AMG

Modelele AMG au un aspect mai agresiv, o performanta mult mai buna, o stabilitate excelenta, ele fiind cele mai scumpe modele de la Mercedes-Benz.

Totul despre distributia masinii

Totul despre distributia masinii

Distributia este una dintre cele mai importante componente (sau grup de componente) din motor, fara ea nimic nu poate functiona.

Totul despre supapa PCV

Totul despre supapa PCV

In sistemul de ventilare interna, cea mai importanta piesa este supapa PCV, nu furtunurile sau alte piese adiacente.

Totul despre luminile de ceata

Totul despre luminile de ceata

Pentru multi soferi, ceata este o provocare serioasa, din cauza ca nu multi experimenteaza acest fenomen. Vizibilitatea este mereu o provocare!

Totul despre cureaua de accesorii

Totul despre cureaua de accesorii

In acest articol vom vorbi despre cureau de accesorii, o curea carei nu ii este data atata importanta pe cat ar merita.

Totul despre arborele cotit

Totul despre arborele cotit

Arborele cotit este o componenta fundamentala a motorului unei masini. Este sistemul care converteste energia liniara in energie de rotatie.

Totul despre pompa de inalta presiune (pompa de inalte)

Totul despre pompa de inalta presiune (pompa de inalte)

Pompa de inalta presiune se gaseste in componenta sistemului de injectie a motoarelor de generatie ceva mai noua care folosesc sistemul de injectie CR.

Totul despre consumul de ulei al masinii

Totul despre consumul de ulei al masinii

Unii soferi sustin faptul ca motoarele pe benzina consuma mult mai mult ulei ca cele diesel, iar alti soferi sustin exact contrariul.

Totul despre supraincalzirea motorului

Totul despre supraincalzirea motorului

Atunci cand motorul se supraincalzeste, cu siguranta trebuie sa cititi acest articol pentru a putea remedia problema, sau, puteti merge in service.

Totul despre chiulasa masinii

Totul despre chiulasa masinii

Pentru a clarifica, corect se spune chiulasa, la plural se spune chiulase. Cea mai intalnita varianta este de chiuloasa care este total gresita.

Totul despre conducerea defensiva

Totul despre conducerea defensiva

Conducerea defensiva se refera la soferii care prioritizeaza siguranta pe sosele in fata a orice altceva atunci cand se afla la volan.

Totul despre Tiptronic

Totul despre Tiptronic

Cum sa faca sa aduca „feeling-ul” si la masinile cu transmisie automata? Raspunsul a venit sub forma unei tehnologii inovative, numita transmisia Tiptronic.

Totul despre senzorul presiune turbo

Totul despre senzorul presiune turbo

Senzorul presiune turbo este o parte a motorului cu turbina care masoara si reguleaza presiunea aerului din galeria de admisie.

Totul despre rugina - de ce rugineste masina?

Totul despre rugina - de ce rugineste masina?

Mai sunt cazuri in care rugina a “mancat” pur si simplu tot metalul, in acest ca avem o singura solutie, cea de a petici zona afectata.

Totul despre discul si kit-ul de ambreiaj

Totul despre discul si kit-ul de ambreiaj

Kit-ul de ambreiaj este compus din mai multe piese si anume, discul de ambreiaj, volantul, rulmentul si placa de presiune.

Totul despre testerele de lichid de frana

Totul despre testerele de lichid de frana

Lichidul de frana vechi este foarte periculos pentru sistemul de franare, acesta este cunoscut sub numele de "ucigasul tacut" prin randul mecanicilor.

Totul despre servofrana

Totul despre servofrana

In momentul in care apasati pedala de frana a masinii, nu este necesara o apasare foarte puternica pentru a incetini masina.

Totul despre sistemul mbrace de la Mercedes-Benz

Totul despre sistemul mbrace de la Mercedes-Benz

Cand mbrace a debutat in 2008, sistemul s-a concentrat in principal pe navigatie, ajutand soferii sa ajunga cu usurinta la destinatie.

Totul despre sistemul Angel Eyes de la BMW

Totul despre sistemul Angel Eyes de la BMW

Cum s-ar traduce din engleza, ochi de inger sunt o inventie a bavarezilor cu care au reusit sa atraga foarte multa lume care sa le cumpere masinile.

Procura notariala auto - ce este si cat costa?

Procura notariala auto - ce este si cat costa?

Ati auzit de termenul “procura notariala auto” dar cu siguranta nu stiti exact ce inseamna, cum se realizeaza sau de ce acte avem nevoie pentru a intocmi una.

Totul despre redresoarele inteligente

Totul despre redresoarele inteligente

Cand o baterie nu este complet incarcata, sulful va coroda terminalele bateriei si va poate cauza mari probleme cand vreti sa plecati la drum.

Totul despre cutia de viteze CVT

Totul despre cutia de viteze CVT

Cutia de viteze CVT (transmisie cu variatie continua) este un tip de transmisie automata care furnizeaza mai multa putere folosibila.

Totul despre sistemul mild-hybrid

Totul despre sistemul mild-hybrid

Motorul electric functioneaza ca un ajutor la motorul de combustie interna si nu este capabil sa alimenteze motorul de unul singur.