Codul rutier 2020 - Capitolul X

Codul rutier 2020 - Capitolul X

Codul rutier 2020 - Capitolul X este disponibil pentru lectura in varianta actualizata la zi mai jos. Pentru a ajunge la celelalte capitole navigati la finalul articolului si apasati click stanga pe informatia care va intereseaza!

Codul rutier 2020 - Capitolul X

 

Codul rutier 2020. Capitolul X - Dispozitii finale

 

Articolul 131

In desfasurarea activitatilor de prevenire a accidentelor rutiere, politia rutiera poate solicita sprijinul unor asociatii profesionale si al unor conducatori de autovehicule si tractoare agricole sau forestiere, care consimt sa participe voluntar la acestea, conform legii.

 

Articolul 132

Anual se stabilesc fonduri din bugetul Ministerului Afacerilor Interne, destinate campaniilor si activitatilor de educatie rutiera.

 

Articolul 133

(1) Modelele indicatoarelor, marcajelor si semnalelor luminoase, precum si semnalele politistilor rutieri sunt prevazute in anexa nr. 2.

(2) Anexa prevazuta la alin. (1) poate fi modificata si completata prin hotarare a Guvernului, pe baza modificarilor si completarilor aduse conventiilor si acordurilor internationale in domeniu, la care Romania este parte.

 

Articolul 133^1

Substantele psihoactive prevazute in prezenta ordonanta de urgenta se stabilesc si se actualizeaza periodic, prin lege, la propunerea Ministerului Sanatatii.

 

Articolul 134

(1) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica incepand cu data de 1 februarie 2003. Pe aceeasi data se abroga Decretul nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile ulterioare, republicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 49 din 28 iunie 1984, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei ordonante de urgenta.

(2) In termen de 30 de zile de la data publicarii Ministerul Administratiei si Internelor va elabora regulamentul de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

 

Articolul 135

In termen de 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta*), la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor, Guvernul va emite hotararea de modificare si completare a Hotararii Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, denumit regulament in cuprinsul prezentei ordonante de urgenta, care se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Articolul 136

In termen de 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, ministerele cu atributii in domeniul circulatiei pe drumurile publice vor elabora, vor aproba si vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, normele de aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, dupa cum urmeaza:

a) Ministerul Afacerilor Interne, pentru prevederile art. 15 alin. (4), art. 23 alin. (10), art. 24 alin. (2) si ale art. 83 alin. (4);

b) Ministerul Transporturilor pentru prevederile art. 23 alin. (3^3) si (3^5) si ale art. 66 alin. (3);

c) Ministerul Transporturilor si Ministerul Afacerilor Interne, pentru prevederile art. 9 alin. (2) si ale art. 14 alin. (2);

d) Ministerul Sanatatii, pentru prevederile art. 22 alin. (2), (5) si (7) si ale art. 125 litera a);

e) abrogata;

f) Ministerul Transporturilor, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si Ministerul Afacerilor Interne, pentru prevederile art. 23 alin. (5) si (8);

g) Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Afacerilor Interne, pentru prevederile art. 123 lit. f) si g);

h) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si Ministerul Afacerilor Interne, pentru prevederile art. 130.

 

Articolul 137

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

 

Prezenta ordonanta de urgenta transpune in legislatia nationala prevederile art. 4 alin. (1) teza finala si alin. (4) paragrafele 1 si 2, art. 6 alin. (2) lit. f), art. 7 alin. (1) lit. e) si alin. (3) lit. b), art. 11 alin. (1) teza intai si alin. (5) teza intai si art. 12 din Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformata), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 403 din 30 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 2 alin. (1) lit. a) pct. (i) teza intai si teza finala si pct. (iii) si alin. (2) lit. a) teza intai si lit. b) din Directiva 91/671/CEE a Consiliului din 16 decembrie 1991 privind utilizarea obligatorie a centurilor de siguranta si a sistemelor de fixare a copiilor in scaune in vehicule, publicata in Jurnalul Oficial, seria L, nr. 373 din 31 decembrie 1991, astfel cum a fost modificata prin Directiva de punere in aplicare 2014/37/UE a Comisiei din 27 februarie 2014 de modificare a Directivei 91/671/CEE a Consiliului privind utilizarea obligatorie a centurilor de siguranta si a sistemelor de siguranta pentru copii in vehicule, precum si ale art. 2 lit. e), art. 3 alin. (4), art. 3a alin. (3) si art. 9 din Directiva 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de inmatriculare pentru vehicule, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 138 din 1 iunie 1999, astfel cum a fost modificata si completata prin Directiva 2003/127/CE a Comisiei din 23 decembrie 2003, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 10 din 16 ianuarie 2004, prin Directiva 2006/103/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 363 din 20 decembrie 2006, prin Directiva 2013/22/UE a Consiliului din 13 mai 2013, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 158 din 10 iunie 2013, si prin Directiva 2014/46/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 3 aprilie 2014, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 127 din 29 aprilie 2014.

 

Art. II

Prezenta lege intra in vigoare in termen de 6 luni de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

Codul rutier 2020

Capitolul I - Dispozitii generale

Capitolul II - Vehiculele

Capitolul III - Conducatorii de vehicule

Capitolul IV - Semnalizarea rutiera

Capitolul V - Reguli de circulatie

Capitolul VI - Infractiuni si pedepse

Capitolul VII - Raspunderea contraventionala

Capitolul VIII - Cai de atac impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei

Capitolul IX - Atributii ale unor ministere si ale altor autoritati ale administratiei publice

Anexa nr. 1 - Categorii de vehicule pentru care se elibereaza permisul de conducere

Anexa nr. 2 - Indicatoare rutiere

Articole similare
Ce este galeria de admisie si ce face?

Ce este galeria de admisie si ce face?

Descriem pe scurt rolul galerie de admisie si va spunem ce sa intampla atunci cand galeria este defecta.

Anulare DPF. Merita sa faci asta?

Anulare DPF. Merita sa faci asta?

Acum, ca ai aflat care sunt riscurile si beneficiile anularii DPF, poti lua o decizie in cunostinta de cauza daca vei dori sau nu sa faci aceasta miscare.

Ce inseamna codul de eroare OBDII P0002

Ce inseamna codul de eroare OBDII P0002

Acest cod este stocat cand este detectata o citire anormala de tensiune in circuitul electronic al regulatorului volumului/presiune de combustibil.

Tot ce trebuie sa stiti despre pompa de apa

Tot ce trebuie sa stiti despre pompa de apa

In ceea ce priveste functionarea sanatoasa a motorului, un rol extrem de important il are pompa de apa.